Skip to main content

ارزیابی اوزان شاخص ها در اکسل – روش آنتروپی

روش آنتروپی هر مساله ای که که فرد تصمیم گیرنده با آن مواجه است، ممکن است دارای چندین شاخص باشد. بنابراین دانستن اهمیت نسبی شاخص ها ضرورت دارد. از این رو به هر شاخص، یک وزن داده می شود، به گونه ای که مجموع اوزان شاخص ها برابر یک باشد. این وزن ها، اهمیت نسبی […]

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع AND در اکسل

تابع AND یکی ازتوابع منطقی (logical function) اکسل می باشد که از آن برای بررسی چند شرط به صورت همزمان استفاده می شود. درصورتی که تمامی شرط ها برقرار باشد خروجی تابع AND مقدار TRUE و اگر حداقل یکی از شرط ها برقرار نباشد خروجی تابع مقدار FALSE خواهد بود. تابع AND را می توان […]

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع CHAR در اکسل

تابع CHAR یک کاراکتر بخصوص را با دادن کد معتبر کاراکتر، نمایش می دهد. از این تابع برای درج کاراکتر در فرمول ها استفاده شود که وارد کردن آن ها به طور مستقیم مشکل یا غیر ممکن است. برای مثال برای کاراکتر جداکننده خط (Line Break) از CHAR(10) استفاده می شود.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع SEARCH در اکسل

از این تابع برای پیدا کردن شماره یک کاراکتر، کلمه یا کلمات خاص در کلمه یا متن مورد نظر استفاده می شود. به این صورت که تابع SEARCH از ابتدای کلمه یا متن شروع به شمارش کرده و شماره اولین کاراکتری که با کاراکتر موردنظر مطابقت داشته باشد را برمی گرداند.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در اکسل

دترمینان (Determinant) اطلاعاتی در مورد ماتریس به دست می دهد که در سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریس و همچنین در معادلات دیفرانسیل و انتگرال و…کاربرد داشته و روش های متعددی برای محاسبه آن وجود دارد. در اکسل از تابع MDETERM برای محاسبه دترمینان ماتریس استفاده می شود.

بیشتر بخوانید