کاربرد تابع INDEX در اکسل

از تابع INDEX برای نمایش مقادیر یک سلول در یک محدوده مشخص با تعیین شماره سطر و ستون سلول موردنظر استفاده می شود. برای مثال جهت نمایش مقدار سلول واقع در سطر سوم و ستون دوم یک جدول (یا محدوده) از این تابع استفاده می شود. تابع INDEX به دو صورت استفاده می شود 1- زمانی که تنها با یک محدوده سروکار داریم و 2- زمانی بیش از یک محدوده در اختیار داریم.

1) تابع INDEX – زمانی که تنها با یک محدوده سروکار داریم

فرمت کلی تابع INDEX

=INDEX(array,row_num,column_num)

آرگومان های تابع INDEX

1: array :  محدوده مورد نظر

2: row_num : شماره سطر سلول مورد نظر

3: column_num : شماره ستون سلول مورد نظر

برای مثال فرض کنید مسئول انبار یک شرکت تولیدی هستید. اطلاعات مربوط به تعداد محصولات در انبار1 همانند تصویر بالا است و شما می خواهید بدانید چه تعداد از محصول  C در انبار وجود دارد. برای محاسبه تعداد محصول  C در انبار 1 کافی است در سلول  J7 تابع INDEX  را به صورت ذیل وارد نمایید.

1: array: B7:D10  محدوده مود نظر

2: row_num: 3  شماره سطر محصول

3: column_num: 1  شماره ستون محصول

4: =INDEX(B7:D10,3,1)  تابع نهایی

نکته: در صورتی که چیدمان شیت چپ به راست (Left-to-Right) باشد ستون ها از سمت چپ شمارش می شوند و اگر چیدمان شیت راست به چپ (Right-to-Left) باشد ستون ها از سمت راست شمارش می شوند.(برای آشنایی با نحوه تغییر چیدمان شیت اینجا را ببینید). در مثال بالا چون چیدمان شیت چپ به راست می باشد بنابراین ستون “تعداد” اولین ستون خواهد بود.

2) تابع INDEX – زمانی که بیش از یک محدوده در اختیار داریم

فرمت کلی تابع INDEX

=INDEX(reference,row_num,column_num,area_num)

آرگومان های تابع INDEX

1: reference : محدوده های مورد نظر

2: row_num : شماره ردیف سلول مورد نظر

3: column_num : شماره ستون سلول مورد نظر

4: area_num : شماره محدوده مورد نظر

در آرگومان چهارم اولین محدوده انتخابی شمار1، دومین محدوده انتخابی شماره 2 و الی آخر و در صورتی که شماره محدوده وارد نشود به صورت پیش فرض محدوده اول در نظر گرفته می شود)

مثال قبلی را دوباره در نظر بگیرد اما اینبار اطلاعات مربوط به تعداد محصولات را در 4 انبار در اختیار دارید. حال شما می خواهید سیستمی طراحی نمایید که با وارد کردن شماره انبار، تعداد محصولات در انبار (در اینجا محصول C) نمایش داده شود. برای اینکار می خواهیم با وارد کردن شماره انبار در سلول J9  تعداد محصول C در آن انبار در سلول J10  نمایش داده شود. بنابراین تابع INDEX  را در سلول J10  به صورت ذیل وارد نمایید.

1: reference : (B7:D10,F7:H10,B114:D17,F14:H17)  محدوده های انتخابی

2: row_num:  3   شماره ردیف محصول

3: column_num:  1   شماره ستون تعداد محصولات

4: area_num: J9    شماره محدوده مورد نظر یا همان شماره انبا ر

5: =INDEX((B7:D10,F7:H10,B114:D17,F14:H17),3,1,J9)  تابع نهایی

نکته: برای آرگومان اول تابع یعنی Reference  باید محدوده های انتخابی در داخل پرانتز ()  قرار داشته و با کاراکتر  از هم جدا شوند. ( در برخی سیستم ها با توجه به تنظیمات صورت گرفته بجای کاراکتر , از ; استفاده می شود)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *