Skip to main content

کاربرد وایدکارد (Wildcards) در اکسل

وایدکارد ها (Wildcards) کاراکترهایی هستن که قابلیت های خاصی را به توابع هنگام کار با مقادیر متنی می دهند. در اکسل تنها از 3 کاراکتر (? * ~) در فرمول ها می توان استفاده نمود و تنها برای مقادیر متنی به کار می روند.

بیشتر بخوانید