Skip to main content

کاربرد تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در اکسل

دترمینان (Determinant) اطلاعاتی در مورد ماتریس به دست می دهد که در سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریس و همچنین در معادلات دیفرانسیل و انتگرال و…کاربرد داشته و روش های متعددی برای محاسبه آن وجود دارد. در اکسل از تابع MDETERM برای محاسبه دترمینان ماتریس استفاده می شود.

بیشتر بخوانید