Skip to main content

کاربرد تابع CHAR در اکسل

تابع CHAR یک کاراکتر بخصوص را با دادن کد معتبر کاراکتر، نمایش می دهد. از این تابع برای درج کاراکتر در فرمول ها استفاده شود که وارد کردن آن ها به طور مستقیم مشکل یا غیر ممکن است. برای مثال برای کاراکتر جداکننده خط (Line Break) از CHAR(10) استفاده می شود.

بیشتر بخوانید