Skip to main content

کاربرد تابع MATCH در اکسل

از تابع MATCH برای تعیین موقعیت یک عبارت (حروف،کلمه، اعداد و …) در یک سطر، ستون و یا یک جدول استفاده می شود. با این تابع می توان موقعیت مقدار مورد نظر و یا مقادیر نزدیک به مقدار مورد نظر را به دست آورد. همچنین از ویلدکارد(wildcards) * و ? نیز پشتیبانی می کند. با ترکیب این تابع با تابع INDEX می توان خود مقادیر را نیز به دست آورد.

بیشتر بخوانید

استخراج مقادیر واحد از یک محدوده در اکسل

فرض کنید مسئول  ثبت اسامی افرادی هستید که به شرکت شما در یک روز خاص مراجعه می کنند و باید در پایان روز لیست افراد مراجعه کننده را به مدیر شرکت ارائه دهید. از آنجا که در طول روز ممکن افرادی چندین بار به شرکت رفت و آمد داشته باشند لذا اسامی تکراری نیز در لیست وجود […]

بیشتر بخوانید