تعداد کلمات موجود در یک متن برابر با تعداد فاصله های (Space) بین کلمات در متن بعلاوه 1 خواهد بود. برای شمارش تعداد کلمات موجود در یک متن، از ترکیب توابع متنی LEN،SUBSTITUTE و TRIM استفاده می شود.

برای مثال در تصویر بالا در متن سلول D5 “آموزش نحوه شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل” از 9 کلمه استفاده شده است. برای اینکار از توابع LEN و SUBSTITUTE  و TRIM به صورت ذیل در سلول B5 استفاده می شود:

=LEN(TRIM(D5))-LEN(SUBSTITUTE(D5,” “,””)) +1

این فرمول ابتدا با استفاده از تابع SUBTITUTE تمامی فاصله های (Space) موجود در متن را  حذف کرده سپس تعداد کاراکترهای باقیمانده را با تابع LEN محاسبه می کند. این مقدار از تعداد کل کاراکترهای متن (که با تابعTRIMتمامی فاصله های اضافی آن حذف شده) کسر می شود و در نهایت مقدار باقیمانده با عدد 1 جمع می شود. نتیجه برابر تعداد کلمات موجود در متن می باشد.

برای آشنایی با نحوه شمارش تعداد کاراکتر خاص در متن اینجا را ببینید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست