مدل های تصمیم گیری چندشاخصه در اکسل – مدل SAW

مدل SAW :

مدل مجموع ساده وزنی، یعنی SAW (حروف اول عبارت Simple Additive Weighted) یکی از ساده ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه است. با محاسبه اوزان شاخص ها، می توان به سادگی این روش را بکار برد. مراحل بکارگیری این روش به صورت ذیل است:

  1. کمی کردن ماترین تصمیم گیری
  2. بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری
  3. محاسبه اوزان شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی شانون
  4. ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها
  5. انتخاب بهترین گزینه (A) با معیار ذیل:

 

به عبارت دیگر در روش SAW گزینه ای انتخاب می شود که جمع مقادیر بی مقیاس شده وزنی آن، از بقیه گزینه ها بیشتر باشد.

روش بی مقیاس سازی خطی :

همانطور که بیان شد در مدل SAW روش بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم، بی مقیاس سازی خطی است که در 3 حالت استفاده می شود.

حالت اول: اگر تمامی شاخص ها جنبه مثبت داشته باشند، هر مقدار بر بزرگترین مقدار ستون j ام تقسیم می شود :

 

حالت دوم : در صورتی که تمامی شاخص ها جنبه منفی داشته باشند از روش ذیل استفاده می شود:

 

حالت سوم : در صورتی که هم شاخص مثبت و هم شاخص منفی داشته باشیم، شاخص های منفی را با روش ذیل به شاخص مثبت تبدیل می کنیم. زیرا نمی توان همزمان از دو حالت قبل استفاده کرد.

منبع : کتاب مباحث نوین تحقیق در عملیات (دکتر منصور مومنی)

بکارگیری مدل SAW در اکسل :

برای شما برنامه ای در قالب فایل اکسل طراحی شده که با استفاده از آن به راحتی می توانید تنها با وارد کردن داده های ماتریس تصمیم کمی شده، تمامی مراحل به طور خودکار انجام گرفته و وزن گزینه ها یا به عبارتی رتبه بندی گزینه ها جهت انتخاب بهترین آن ها را بدست آورید.فایل اکسل مربوط به مدل SAW را می توانید در انتهای همین مطلب دانلود نمایید.

برای آشنایی با نحوه کار با برنامه از یکی از مثال های موجود در کتاب مباحث نوین در تحقیق در عملیات (دکتر منصور مومنی) استفاده می شود. ماتریس تصمیم کمی شده مربوط به این مثال به صورت ذیل می باشد. لازم به ذکر است که شاخص اول مورد استفاده در این مثال شاخصی منفی است.

 

فایل اکسل مربوط به مدل SAW را اجرا کرده و مراحل ذیل را طی نمایید:

مطالب پر بازدید :

ارزیابی اوزان شاخص ها در اکسل – روش آنتروپی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست