محدوده نامگذاری شده (Named Range) به یک یا محدوده ای از سلول ها اشاره دارد که با یک عبارت نام گذاری شده اند. استفاده از روش نامگذاری محدوده در فرمول ها، درک و فهم آن را ساده کرده و تسریع می بخشد. برای مثال در تصویر بالا مجموع درآمد در سلول I5 به صورت ذیل محاسبه شده است:

=SUM(Income)

که در آن Income یک محدوده نام گذاری شده است و به محدوده B6:B10 اشاره دارد.

از عبارات فارسی هم در نامگذاری محدوده ها می توان استفاده کرد. برای نمونه در مثال بالا مجموع هزینه و سود (زیان) در سلول های I6 و I7 به صورت ذیل محاسبه شده است:

I6: =SUM(هزینه)

I7: =Income – هزینه

نحوه نام گذاری محدوده (Named Range)

سریع ترین راه برای نامگذاری محدوده استفاده از کادر Name Box می باشد. برای اینکار ابتدا سلول یا محدوده مورد نظر را انتخاب کرده سپس در کادر Name Box نام مورد نظر را وارد کرده و Enter کنید.

روش دیگر استفاده از ابراز Name Manager می باشد:

  1. از تب FORMULAS و در بخش Defined Names گزینه Name Manager را انتخاب کنید
  2. بر روی New کلیک کنید
  3. در کادر باز شده در قسمت Name نام محدوده  و در قسمت Refers to محدوده مورد نظر را انتخاب نمایید
  4. OK نمایید.

قواعد نام گذاری محدوده Named Range

  1. از اعداد نمی توان به تنهایی استفاده کرد.
  2. در کلمات دوبخشی یا بیشتر، برای فاصله انداختن بین کلمات بجای فاصله (Space) از Underline ( _ ) استفاده شود (مثال: فروش_نقدی)
  3. از علایم و نشانه نمیتوان استفاده کرد. / . ( ) * & ^ % $ # …
  4. از نام هایی که مشابه آدرس های سلول های کسل هستند نمی توان استفاده کرد.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست