کاربرد تابع AND در اکسل

تابع AND یکی ازتوابع منطقی (logical function) اکسل می باشد که از آن برای بررسی چند شرط به صورت همزمان استفاده می شود. درصورتی که تمامی شرط ها برقرار باشد خروجی تابع AND مقدار TRUE و اگر حداقل یکی از شرط ها برقرار نباشد خروجی تابع مقدار FALSE خواهد بود. تابع AND را می توان با تابع IF ترکیب کرده و بجای استفاده از شرط های تو در تو (Nested IFs) از تابع AND در آرگومان logical_test در تابع IF استفاده کرد.

فرمت کلی تابع AND :

=AND(logical1,logical2,…)

آرگومان های تابع AND :

1: logical1             شرط مورد بررسی اول

2: logical2             شرط مورد بررسی دوم

3: ….                    شرط های دیگر- حداکثر تا 255 شرط

برای مثال در تصویر بالا قصد داریم برای دانشجویان با توجه به معدل و تعداد واحد های گذرانده، دوره آموزشی تعیین کنیم. در این خصوص برای دانشجویان با معدل 17 و بالاتر (شرط اول) و تعداد واحد گذرانده بیشتر از 30 واحد (شرط دوم)، دوره آموزشی A و برای دیگران دوره B برگزار می گردد. برای این اینکار از ترکیب تابع AND و IF در سلول B5 به صورت ذیل استفاده می کنیم:

=IF(AND(C5>=17,D5>30),”A”,”B”)

این فرمول دو شرط معدل 17 و بالاتر (C5>=17) و تعداد واحد گذرانده بالای 30 (D5>30) را با استفاده از تابع AND بررسی کرده و در صورت برقراری هر دوشرط  مقدار TRUE را برمی گرداند و با توجه به آن تابع IF دوره A را نمایش می دهد و اگر حداقل یکی از شروط برقرار نباشد (همانند دانشجوی دوم) تابع AND مقدار FALSE را برمی گرداند و با توجه به آن تابع IF دوره B را نمایش می دهد.

نکاتی در خصوص تابع AND

  • تابع AND به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
  • تابع AND از وایدکارد WildCards پشتیبانی نمی کند.
  • تابع AND مقادیر متنی و سلول های خالی را نادیده می گیرد

مطالب پر بازدید :

کاربرد تابع CHAR در اکسل
کاربرد تابع SUM در اکسل
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست