کاربرد تابع LEN در اکسل

از تابع LEN  برای شمارش تعداد کاراکترهای یک متن استفاده می شود. در شمارش کاراکترها، فاصله بین کلمات (Space) و اعراب ( َ ِ ٌ و ..) نیز به عنوان یک کاراکتر شمارش می شوند.

فرمت کلی تابع LEN:

=LEN(text)

آرگومان تابع LEN:

text : متن، کلمه و یا سلول مورد نظر

برای مثال در تصویر بالا جهت محاسبه تعداد کارکاترهای موجود در سلول E7 از تابع LEN در سلول B7 به صورت ذیل استفاده شده است:

=LEN(D4)

نکته :

  • در صورت انتخاب یک محدوده (برای مثال A1:A10)، تابع LEN تنها تعداد کاراکتر های موجود در  سلول اول (A1) را شمارش می کند.
  • اگر محدوده انتخابی دارای بیش از یک ستون باشد، خروجی تابع LEN خطای #VALUE! خواهد بود.

مطالب پر بازدید :

کاربرد تابع SUBSTITUTE در اکسل
کاربرد تابع IF در اکسل
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست