وایدکارد ها (Wildcards) کاراکترهایی هستن  که قابلیت های خاصی را به توابع هنگام کار با مقادیر متنی می دهند. برای مثال در تصویر بالا تعداد موارد منتهی به 0833 با استفاده از تابع COUNTIF به صورت ذیل محاسبه شده است:

=COUNTIF(E5:G11,”*0833″)

یا برای محاسبه تعداد مواردی که شامل کلمه “اهواز” هستند به صورت ذیل استفاده شده است (کلمه “اهواز” از سلول C11 دریافت می شود) :

=COUNTIF(E5:G11,”*”&C11&”*”)

در خصوص کاراکتر ؟ نیز در مثال ذیل با تابع COUNTIF تعداد مواردی که در محدوده A1:A100 دارای 4 کاراکتر هستند شمارش می شود:

=COUNTIF(A1:A100,”????”)

وایلدکارد (Wildcards)های مورد استفاده در اکسل

در اکسل تنها از 3 کاراکتر می توان در فرمول ها استفاده کرد:

  1. ستاره ( * ) : بیانگر صفر، یک یا بیشتر از یک کاراکتر
  2. علامت سوال ( ? ) : بیانگر یک کاراکتر
  3. تیلد ( ~ ) : زمانی که بخواهیم خود کاراکترهای (? * ~) را در متن جست و جو کنیم قبل ازکاراکتر استفاده می شود (~* , ~? , ~~ ).

نکته : وایلدکارد (Wildcards) تنها برای مقادیر متنی کاربرد دارد. برای کار با مقادیر عددی از عملگرهای منطقی (logical operators) استفاده می شود.

توابع سازگار با وایلدکارد (Wildcards) در اکسل

تنها برخی از توابع اکسل از وایلدکارد (Wildcards) پشتیبانی می کنند که پرکاربردترین آن ها عبارت اند از:

نحوه استفاده از وایلدکارد (Wildcards)

در قالب یک مثال شیوه های متفاوتی که با استفاده از وایلدکارد (Wildcards) عبارت “?AbC-Efg” را می توان در محدوده A1:A10 جست و جو کرد در ذیل ارایه شده است:

1- شمارش مواردی که دارای 8 کاراتر هستند:

=COUNTIF(A1:A100,”????????”)

2- شمارش مواردی که دارای حداقل یک کاراکتر می باشند:

=COUNTIF(A1:A100,”?*”)

3- شمارش مواردی که با حروف abc شروع می شوند:

=COUNTIF(A1:A100,”abc*”)

4- شمارش مواردی که به علامت ؟ منتهی می شوند:

=COUNTIF(A1:A100,”*~?”)

5- شمارش مواردی که دارای کاراکتر ( ) هستند:

=COUNTIF(A1:A100,”*-*”)

6- شمارش مواردی که دارای کاراکترهای c-e هستند:

=COUNTIF(A1:A100,”*C-e*”)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست