قوانین و مقررات استفاده از وب سایت Sheet1.ir

درصورتی‌که کاربر قصد عضویت و استفاده از خدمات وبسایت Sheet1.ir را داشته باشد، لازم است متن قوانین و مقررات را به نحو کامل مطالعه و سپس اقدام به استفاده از وب­سایت و یا عضویت در آن نماید.

استفاده از وب سایت و اقدام به عضویت،به معنای آگاه بودن از قوانین و قبول مفاد و شرایط آن است. کاربر همچنین می­پذیرد که رابطه بین Sheet1.ir و ایشان توسط این قوانین سامان داده شود و هرگونه تراکنش مالی و غیرمالی بین طرفین تحت پوشش آن خواهد بود. لذا درصورتی‌که موادی از این قرارداد یا کلیت آن موردتوافق کاربر نباشد، حق استفاده از خدمات Sheet1.ir را ندارد.

کاربر اظهار می‌دارد که شرایط و قوانین فوق را خوانده و فهمیده است و موافقت می‌نماید که مفاد و شروط آن برای او لازم‌الاجرا است.

فهرست