یوزر فرم / User Form

تغییر خودکار زبان کیبورد در اکسل
تغییر خودکار زبان کیبورد در اکسل
غیرفعال کردن دکمه بستن یوزرفرم در اکسل
غیر فعال کردن دکمه بستن (Close) یوزرفرم در اکسل
مخفی کردن اکسل در زمان نمایش یوزر فرم
مخفی کردن اکسل در زمان نمایش یوزرفرم
0
1K
فرم بارگذاری ..
ساخت فرم درحال بارگذاری (Loading) در اکسل
0
1K