2 رأی
101 مشاهده
چطور میتوان فهمید که از یک حرف یا کلمه خاص چند بار در یک متن استفاده شده است؟
نمایش 1 نتیجه